en gammel kvinde, køn bog

Aristoteles karakteriserede manden ved hans aktive drift; det var fra hans sæd, barnet opstod; kvinden var kun en passiv, om end nærende beholder for barnet.
Nødvendigheden ligger i, at seksualdriften er bestemt til at underlægges forplantningen; vagina er vejen til moderskabet.Hvad der anses for feminint og maskulint varierer kulturelt, socialt og historisk, og det varierer også, hvor betydningsfuldt det er at markere grænsen mellem mandligt og kvindeligt.Moderne antropologer tvivler på, at der har eksisteret egentlige matriarkater, men de tidlige frugtbarhedsdyrkende landbrugssamfund, hvor faderskabet var usikkert, enten fordi man ikke kendte eller anerkendte mandens rolle i forplantningen, eller fordi det monogame ægteskab endnu ikke var normen, har formentlig været matrilineære.Kvindelige amerikanske krigsveteraner ved en mindeceremoni.Betegnelsen kvinde anvendes herudover somme tider til at identificere et hunkønnet menneske, uafhængigt af alder, i sammenhænge såsom " kvinders rettigheder ".På tværs af klassetrin, af fag og af elevernes sociale og etniske baggrund fik de færre faglige instruktioner, færre avancerede spørgsmål og mindre faglig respons, færre irettesættelser og lidt mindre ros end drenge.Ligestilling mellem kønnene blev efterhånden et alment accepteret politisk mål i de moderne urbaniserede demokratier, og de traditionelle positionsgivende strukturer som køn, alder og slægt er i stort omfang blevet afløst af den enkeltes personlige præstationer.Den kønnede formering henter yderligere styrke i det forhold at individet modtager to kopier af alle artens gener (bortset fra de kønsbestemmende gener hvorved individets celler registrerede sexforbrydere wales uk i reglen sikres overlevelse, selvom den ene mødes til sex app til iphone kopi skulle blive defekt, fx som følge af ioniserende stråling.Mandligt og kvindeligt, i perioden før 1945 var det en udbredt antagelse, at kønsstrukturen er en social og psykologisk udfoldelse af den grundlæggende biologiske kønspolaritet.
Gudeparret skaber sammen en ø og stiger fra himlen ned på den.
De nedstammer fra kønnede arter, og de er nødt til at parre sig med nærtstående arters hanner, da æggets første kløvninger kræver kemisk påvirkning fra en sædcelle.
Kønsrollenormer kan alligevel være virksomme, i den grad køn fortsat udgør en ureflekteret fortolkningsramme, som fører til, at vi opfatter samme adfærd som forskellig alt efter personens køn.
Køn, betyder 'slægt' eller 'slags på latin genus.1, kvinder med typisk genetisk udvikling er oftest i stand til at føde børn fra puberteten og frem til menopausen.For drengene betyder det mere, at deres præstationer bliver set og får gensvar fra en gruppe af andre drenge.Den store forskel, vi ser på pigers og drenges interesse i computere, har en klar parallel i, hvor mange forældre der forsyner deres sønner med egne computere i forhold til døtrene.Denne betydning af køn ligger bag forestillingen om, at seksualiteten opstod, idet androgyne mennesker blev spaltet i hanner og hunner med henholdsvis mandlige og kvindelige kønsorganer; kønsdriften eller seksualiteten udsprang af disse halvdeles søgen efter genforening.Det blev besvaret.Kønssocialisering er på den ene side en proces, som fører til større eller mindre grad af tilpasning : Mennesker lærer gennem belønninger og sanktioner at indordne sig under samfundets normer om mandligt og kvindeligt.Nævnte brug opfattes betegnelsen af mange i dag som nedladende.Mange piger har "sociale antenner og de træner ikke mindst disse antenner i deres venindeforhold, hvor de udforsker følelser og relationer mellem mennesker og kontinuerligt gennemlever faser af svigt og forsoning.Kvinderne blev reduceret enten til mødre, som levede lukket inde i hjemmene uden uddannelse og rettigheder, eller til veluddannede prostituerede, de såkaldte hetærer.Køn har herudover en tredje betydning, som vedrører psykologi; det enkelte menneske opbygger på baggrund af sine biologiske anlæg og det sociale kønsrollemønster, som det indføres i gennem opdragelsen, en psykologisk kønsidentitet, som præger dets adfærd og valget af seksualpartner.Materielt: thi Adam skabtes af lerjord, men Eva af Adams ribben.Ved ophøjelsen: thi en kvinde er blevet ophøjet over engle, nemlig den højlovede Maria".


[L_RANDNUM-10-999]