essex sigt datoer 2012

Overskuddet udgør i alt.640.024.
Disse fremlægges til drøftelse.19.45 -.30 Bornholms PPR og Sundhedspleje.Arbejdsgruppen har gennem hele processen drøftet, hvilke typer af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, der burde indgå i den langsigtede plan, da dette brugeren dato sex forhold ikke er beskrevet i arbejdsgruppens kommissorium.I forhold til forårets dialogmøder, vil dialogmøderne i efteråret have et mere virksomhedsrettet fokus, hvorfor dialogmøderne afholdes med den enkelte virksomhed.Møde i byggeudvalget den.Jeg har talt med Paulus og vi er meget enige om, at jeg skal have det sjovt med min svømning lige.Fokus vil være en opfølgning på de politiske mål for 2012 og kommende års budget.
I 2012 gennemføres budgetopfølgning.
Ombygning: Status på Villa Maria:.
Status på ansøgning om brug af overførsler i 2012.
August er: Heldagsskolen er i samarbejde med Bornholms Familiecenter ved at udarbejde oplæg til en drøftelse af ny struktur for Heldagsskolens behandlingsdel.
Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- voksen venskab e kort og Skoleudvalget, at: Orienteringen tages til efterretning Børne- og Skoleudvalget den.
Vild med Dans kom på et perfekt tidspunkt, hvor jeg havde brug for at lave noget andet og få noget luft fra svømningen.Undervisning -9.823.563.740 0 03 Børn og Familier -18.329.558 -16.771 0 Børne- og Skoleudvalget i alt -31.013 -12.298 293 Note: Merforbrug angives med negativt fortegn På Børne- og Skoleudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2012 31,7 mio.Derudover er andre alternative muligheder under afdækning.De største udfordringer på politikområdet: Tilpasning af daginstitutionernes økonomi til et faldende børnetal På politikområde 2 Undervisning forventes samlet set et merforbrug på 9,8 mio.Til etablering af digitalt kommunikationsværktøj til skolefritidsordninger og -klubber b) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 461.900.Iværksættelse af de anbefalede prioriteringer fra arbejdsgruppen er prissat til.126.290.August 2012 tilsammen.953.713.På den ikke-overførbar bevilling forventes budgettet overholdt.Har en justering af projekter fundet sted.19.00 -.45 Bornholms Heldagsskole.Der er tale om en forværring på 2,5 mio.19.00 -.45 Mælkebøtten.

Siden sidste budgetopfølgning.


[L_RANDNUM-10-999]