Denne stævning som var indbragt for Boligretten ændrede lejerens advokat imidlertid den i august måned 1999, efter at vi havde udsendt vores pressemeddelelse.
Da der for nogle år siden, blev indført offentlige storskraldordninger med containeropstilling, var politikerne også hurtige til at ændre ordningen, således at beboerne i det almene boligbyggeri blev pålagt, at betale for containerne over huslejen, medens grundejerne med skattefradrag slap lempeligere af med storskraldet.Håndsoprækning - hvilket medførte, at stemmeafgivelsen ikke fulgte reglerne om at hver husstand har 2 ved udløb af lic rigdom plus stemmer.Men da udlejer har været passiv eller har skrevet noget vrøvl i sin påmindelse til lejeren, der blev klaget over, - kan der efter 12-16 måneder ikke træffes nogen afgørelse, som stoppet hundehold eller støjgener.En boligafdeling kan også have oparbejdet betydelige økonomiske underskud.Som afdelingsbestyrelsesmedlem i en boligforening/selskab er du valgt af de bolighavende medlemmer.Men det mest alvorlige, er at der ligger brandfarlige klude, olierester, benzin, petroleum, og der står mange forskellige dåsespray flere steder, ligesom der er flere væsker i beholdere, ligger lakstøv og træspåner på gulvet, ligesom der er flere andre alvorlige brandfarlige ting, - i stor.
Med sådanne nøgletal får de boligsøgende og lejerne kendskab til den økonomiske tilstand.
Men er det ikke det rene svindel og tyveri af offentlige midler?
Det er den almennyttige boligforenings administration der har udviklet en skævvridning af huslejen, idet en stor del af beboerne i lejligheder på 61 m2 betaler en huslejeforskel på 761,-.
Her findes igen flere varianter, hvor en er hvor en viser viser din dykker dybde ud fra trykket omkring uret andre ure har elektroniske dybde målere, som går igang når du er i vandet og gør klar til dit dyk.Boligselskabet blev ved retten dømt til en mindre reduktion i huslejen i en kort periode, da retten godt kunne se, at der var skimmelsvamp i lejemålet, men boligselskabet blev frifundet for de andre udgifter og erstatningskrav, der var rejst fra lejeren, idet boligselskabet overfor retten.Og derved forlangte Geoløs også, at disse lejere kom til at hæfte for alle de til- og fraflytninger og det slid og ælde, der var foretaget siden opførelsen af den pågældende afdeling, dvs.I det seneste nye edb anlæg, der ikke duede til formålet, udgifterne til overtagelsen af en fremmed administration af kollegier, hvor det lykkedes at holde udgifterne skjult i regnskabet, overtagelsen af en større ejendom, hvor det lykkedes, at snyde skattevæsenet for en lovlig beskatning.Lejer skulle derfor have sit fulde indskud.500.Vælge en anden boligforening til at administrere afdelingen, eller vælge en advokat, etc.
Lejlighed; de gennemsnitlige lønudgifter for de forskellige ansættelsesgrupper; under - eller overskuddet i afdelingen og andre nøgletal opgjort efter kvadratmeter.
Tidligere var det afdelingsbestyrelserne der havde indflydelse på økonomien og vedligeholdelsestilstanden, fordi det var afdelingsbestyrelsen, der godkender budgettet, dvs., næste års husleje.


[L_RANDNUM-10-999]