futures løbetid datoer

648/2012, efterfølgende cleares af en CCP, skal den pågældende aftale indberettes som ophævet før tid ved i felt 93 i tabel 2 i bilaget som type handling at angive »Førtidig ophævelse og nye aftaler, som følger af clearingen, indberettes.
Hvis der er tale om swaptioner, hvor den underliggende swap er i flere valutaer, den valuta som swappens andet ben er denomineret.Kun værdier i kolonnen »Basisprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.40 Referencerente Referencerentens navn.»phys« afviklet fysisk»cash« afviklet kontant»optl« valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af tredjemand.Hvis det underliggende aktiv er et indeks og har en isin-kode, isin-koden for dette indeks.1, i forordning (EU).Det er her det sekundære marked er nyttigt, hvilket gør det muligt for investor at få adgang til det og handel noten og andre amerikanske statspapirer, at modne på forskellige datoer.
Artikel 7 Ordninger til effektiv udveksling og offentliggørelse af referencedata. .
Generelt, når en investor køber dette notat fra det amerikanske finansministerium, vil han eller hun ikke være i stand til at indløse den, før modenhed, det vil sige før den når sin 10-årige udløbsdato.
Isin 2 Instrumentets fulde navn Det fulde navn på det finansielle instrument.
Juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU).
Maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU).Felt 21 til 35 i tabel 1 i bilaget.Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og bestemmelserne i forordning (EU).Hvor lang tid vil en konkurs Ophold på min kredit rapport?Alphanum-350 3 Instrumentklassifikation Klassifikationssystem, der anvendes til at identificere det finansielle instrument.Date_time_format 10 Dato for anmodningen om optagelse til handel Dato og tidspunkt for anmodningen om optagelse til handel på markedspladsen.Hvad er en Mortgage voksen dating sites i chicago Bond?»argm« Argus/McCloskey»bltc« Baltic»exof« Exchange»gbcl« Globalcoal»ihsm« IHS McCloskey»plat« Platts»othr« Andet Rentederivater Felterne i dette afsnit skal kun udfyldes for instrumenter, der har ikkefinansielle instrumenter af typen »renter« som underliggende aktiv.Hvis en aftale indgås på en markedsplads og cleares samme dag, indberettes udelukkende de aftaler, som følger af clearingen.Decimal-n/m Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler Numerisk felt til både positive og negative værdier.Den anvendes fra den dato, der er nævnt i artikel 55, stk.Hvis sikkerhedsstillelsen i tilknytning til en aftale indberettes på porteføljebasis, skal den indberettende modpart til transaktionsregistret indberette en identifikationskode for den portefølje, der er knyttet til den indberettede aftale,.Decimal-18/5 18 Fast afkast Det procentvise faste afkast af et gældsinstrument, når det holdes til udløbsdatoen, angivet i procent.


[L_RANDNUM-10-999]