3/5 4 Refinansiering Refinansiering sker, når Totalkredit sælger nye obligationer på obligationsmarkedet som erstatning for de obligationer, der udløber på tidspunktet for refinansiering.
En stop ordre til at købe aktiveres, når en handel på størrelse med positionen kan gennemføres på den aktuelle budkurs i markedet.Resultaterne i tabellen viser, som man skulle forvente, at højtforrentede obligationer (f.eks.For det første er sex i bangalore nu det vist i Caks (1977 at selv under forudsætning af at der ikke betales skat, og der ikke er usikkerhed på den fremtidige renteudvikling, afhænger den effektive rente af obligationens pålydende rente.Ellers betegnes obligationen som efficient, idet den da kan indgå i en rationel investors.Den billigste portefølje, der efter en marginal skat på s har mindst lige så store betalinger som obligation h i ethvert tidspunkt, kan med ovennævnte forudsætninger findes som den optimale løsning til følgende lineære programmeringsproblem.For en given skattesats opdeles obligationerne i en efficient og en domineret mængde, således at en rationel investor ikke vil holde obligationer tilhørende den dominerende mængde i sin portefølje.En prik markerer, at den pågældende obligation ikke kan domineres af de øvrige betragtede obligationer.Mellemregningsrente Se ordforklaring for Opsigelsesrente.Rentefølsomheden fortæller, hvor meget lånets ydelse vokser ved den førstkommende rentetilpasning, hvis den effektive rente på de obligationer, der hører til lånet, stiger med et procentpoint i forhold til niveauet ved den seneste rentetilpasning.ÅOP ÅOP er forkortelsen for årlige omkostninger i procent.
Kreditortermin Kreditortermin er en betegnelse for de tidspunkter, hvor der udbetales renter og udtrukne obligationer til obligationsejere.
I artiklen er der med henblik på at undersøge segmenteringstendenser på dele af det danske obligationsmarked opstillet en model, der definerer en obligation som domineret, hvis der findes en portefølje, der koster mindre end obligationen selv samtidigt med, at den giver mindst lige så store.
Disse obligationer består hovedsageligt af lavtforrentede skibskreditobligationer, enkelte erhvervsobligationer, samt en enkelt statsobligation.
En sammenligning af rangordningen på basis af den effektive rente efter forskellige marginale skattesatser og tilhørsforholdet til den efficiente mængde viser generelt, at der er en vis overensstemmelse.
Et væsentligt punkt ved anvendelsen af modellen er fastsættelsen af lånerenten og udlånsrenten.
A kurtage, ekspeditionsgebyr til instituttet, lånesagsg byr(lånoptagelse stiftelsesprovision samt tinglysningsafgift (fast og variabel) til staten.
Hvis det nye lån indfries eller afdrages ekstraordinært, bliver de årlige fradragsbeløb nedsat forholdsmæssigt.På basis af disse modeller er det endvidere hensigten at påvise eventuelle segmenteringstendenser på det danske obligationsmarked.Der betragtes N (1, 2,., N) af obligationerne på markedet, hvis fremtidige nominelle og deterministiske betalinger falder i tidspunkter 1, 2,.,.Alternativomkostninger ved model 1 for.75 og io generelt at indicere, at der eksisterer skatteklienteller, og for en investor med en given marginal skattesats er det derfor ikke uden betydning, hvilken obligation der investeres.Dette er på det danske obligationsmarked kun tilfældet for faste lån, der indfries i slutåret, samt for serielån med gruppeudtrækning.Stop ordrer kan også anvendes til at åbne en position, når markedet rammer et bestemt kursniveau.


[L_RANDNUM-10-999]